L’operador té l’opció de fer la cerca de certificats, a més de mitjançant l’apartat “Consulta de certificats”, a través de l’opció “Exportació”, que també apareix al menú superior del web d’operador (https://www.idcat.cat:4443). Aquesta cerca permet filtrar per dates i operacions, i mostra informació en format Excel de les operacions realitzades. Per exemple, permet saber quin operador ha fet una validació determinada, totes les operacions que s’hagin fet per un període determinat, etc.