En el menú de la part superior del web d’operador (https://www.idcat.cat:4443) es pot trobar l’enllaç “Consulta de Certificats” des del que es pot consultar qualsevol certificat mitjançant el número de NIF o NIE. Es mostra un llistat amb tots els certificats associats a aquell número de document i es pot accedir al detall del qual s’està cercant a través de l’enllaç “veure”. Al final de la pàgina detall del certificat es pot trobar l’opció de revocar-lo, escollint-ne prèviament el motiu que el ciutadà hagi indicat.

També es pot fer des de “Revocació”, posar el número del document acreditatiu i seleccionar el certificat per a revocar-lo, accedint a la pàgina de detall del mateix de la manera explicada en el paràgraf anterior.

Només es pot revocar un certificat quan un ciutadà ho demana, i ha de signar el document de revocació corresponent, que s’arxivarà juntament amb la fotocòpia del document aportat per a la validació de la seva identitat. L’única excepció a això es dona quan l’operador té un problema durant l’emissió del certificat i no completa correctament el procés. En aquest cas, l’operador ha de revocar d’ofici aquest certificat i signar el document de compareixença.