Les adreces d’accés als servei d’Entitat de Registre idCAT són les següents:

Servei Entorn Nom de domini Nova IP del servei Ports a tenir oberts Descripció
Servei idCAT Producció  www.idcat.cat 212.31.61.101 80, 443 i 4443 Web dels  operadors de les entitats de registre idCAT
Serveis validació i autoritat de temps Producció  ocsp.catcert.cat 212.31.61.102 80 Servei de validació OCSP

 

Us recomanem que es faciliti aquesta informació al tècnics informàtics o a les persones que s’encarreguen de sistemes dins de l’Entitat de Registre idCAT per a que, en cas que l’ens tingui algun tallafocs (firewall) o element de comunicacions que filtri comunicacions cap a adreces IPs externes, s’haurà de configurar de manera que es permeti l’accés a aquestes IPs i ports indicats.