Si un ciutadà s’adreça presencialment a l’Entitat de Registre sol·licitant l’alta a idCAT Mòbil i l’eina indica que el telèfon ja està donat d’alta per a un altre ciutadà, es pot tractar segons casuística:

  • El ciutadà coneix la persona que està utilitzant el seu mòbil: Demanar al ciutadà que s’adreci a aquesta FAQ Com puc modificar les meves dades de l’idCAT Mòbil?
  • El ciutadà no coneix la persona que està utilitzant el seu mòbil: Demanar al ciutadà que obri una petició de suport a través del formulari: Desvinculació del número de mòbil. En la petició el ciutadà haurà d’adjuntar la factura o el contracte del telèfon on hi consti el seu nom, per tal de verificar la titularitat del número de telèfon.

Des del Centre d’Atenció a l’Usuari del Consorci AOC revisarem la petició, i en funció de la documentació aportada requerirem més informació o donarem de baixa el mòbil que consta donat d’alta per a un altre ciutadà:

  •  Si el contracte està a nom del ciutadà que ha acudit a l’Entitat de Registre, des de l’AOC demanarem donar de baixa l’anterior idCAT Mòbil per tal que es pugui donar d’alta al ciutadà que ha acreditat ser titular del mòbil, guardant totes les evidències.
  • Si el contracte no està a nom del ciutadà, però està a nom per exemple del pare, o familiar de primer grau, des de l’AOC sol·licitarem al ciutadà el llibre de família.
  • Si el telèfon està a nom de l’empresa, demanarem el contracte laboral.
  • Altres casos s’estudiaran individualment.

Des del Centre d’Atenció a l’Usuari del Consorci AOC ens posarem en contacte amb el ciutadà a través de la petició que ens obrirà per informar de qualsevol requeriment necessari o de la resolució de la qüestió.