Quan l’operador ha realitzat una emissió, ha d’accedir a “consulta de certificats” si el certificat s’ha generat correctament, accedir a la última columna del registre del certificat que s’acaba d’emetre i comprovar si està l’enllaç Doc.

En cas que no aparegui l’enllaç, s’haurà de fer una revocació d’ofici (que signa l’operador que ha fet l’operació) i fer una nova emissió.

Si es mostra l’enllaç, clicar aquest, la pàgina mostrarà el document de compareixença i apareix l’opció d’imprimir-lo.

En cas que el certificat no s’hagués generat correctament, es podrà emetre un nou certificat.

Quan l’operador ha realitzat una emissió en programari per l’opció “Prevalidació”, el document de compareixença no està a “Consulta de certificats” sinó a “Consulta de prevalidacions”. Per obtenir el document, s’haurà de cercar l’emissió realitzada, veure les dades clicant a “Veure” i seleccionar l’opció “Imprimir” que apareix al final de la pantalla. Al fer això, apareixerà el document de l’emissió, que es podrà imprimir.