El servei idCAT comunica tota la informació de canvis, millores del servei idCAT, etc. a totes les Entitats de Registre que presten el servei. Per a fer-ho, utilitza dos mitjans:

 – Correu electrònic: Utilitza els correus electrònics dels certificats d’operador i responsable del servei per a fer arribar la informació necessària pel correcte desenvolupament del servei.

 – Espai ER idCAT: Informa detalladament de totes les millores i informació d’interès per als operadors a través d’aquest bloc, que està disponible a través del següent enllaç: http://espais.aoc.cat/entitatsRegistre/tag/er-idcat. És recomanable que els operadors i responsables del servei idCAT estiguin subscrits a aquest espai, per a rebre tots els comentaris que hi apareixen.