Tots els documents que es generen des d’una Entitat de Registre idCAT han d’estar registrats d’entrada, ja que es tracta d’un document oficial que ha de guardar l’ens.

Hi ha casos en què el personal de registre de l’ens i els operadors idCAT no coincideixen, perquè el registre està a un lloc físic diferent on s’emeten i gestionen els idCAT’s, per exemple. Per aquests casos, en què l’ens té dificultats per a registrar la documentació derivada del servei idCAT, es va crear el “Registre Auxiliar d’Entrada”. Es tracta d’un registre d’entrada paral·lel al registre de l’ens al qual s’assignen els assentaments relacionats amb el servei idCAT.

En el cas que l’ens desitgi incorporar el Registre Auxiliar d’Entrada al servei idCAT, ha de marcar-ho a l’apartat corresponent de la Fitxa d’Entitat de Registre idCAT. A més, ha de signar i fer arribar a CATCert el document de creació del registre auxiliar, on consten les característiques i condicions d’aquest registre. El document està disponible als apartats Serveis – Per a les administracions – ER idCAT – Pestanya “Més informació” de www.catcert.cat.

Si inicialment l’ens hagués començat a prestar el servei idCAT sense fer servir el Registre Auxiliar d’Entrada, pot activar-lo actualitzant la Fitxa d’Entitat de Registre idCAT a més d’envar el document de creació del registre d’entrada. En aquest cas, des del servei es farà la modificació d’aquest punt de la configuració de l’Entitat de Registre idCAT.