En el cas que un ciutadà aporti un document acreditatiu que tingui la data de naixement incompleta, cal escriure aquesta dada al camp “Data de naixement” tal i com apareix al document acreditatiu. Hi ha alguns documents (NIE’s i DNI’s d’altres països) en els quals la data de naixement apareix sense especificar dia i mes de naixement, i només hi apareix l’any. En aquests casos, en comptes dels valors dia i mes, apareixen “X” (XX/XX/1965).

Per tal de poder emetre el certificat idCAT cal que el ciutadà hagi complert 18 anys. Per tant, com que no es pot comprovar el dia i mes de naixement, a efectes de comptar els 18 anys, s’ha de suposar que la data de naixement va ser el 01/01.