No és comú, però pot passar que una persona estrangera no tingui cognoms, i només tingui el nom en el document acreditatiu. En aquest cas, el sistema està preparat per a poder emetre l’idCAT, tot i que dóna un avís per a evitar que es tracti d’un error, i no s’emeti l’idCAT sense cognoms a una persona que els té en el seu document acreditatiu. Els casos en què es pot emetre un idCAT sense cognoms és quan el document acreditatiu és NIE, DNI d’altres països o passaport, és a dir, si el document és NIF necessàriament hi ha d’haver indicats els dos cognoms de la persona.