El responsable d’interoperabilitat de cada ens ha d’accedir a EACAT amb certificat digital.

via_oberta_acces_eacat

A continuació el responsable ha d’accedir a “Configuració” i seleccionar l’usuari al qual cal donar permisos.

via_oberta_configuracio_eacat

Un cop seleccionat l’usuari caldrà cercar el servei de via oberta per assignar-li els rols, si l’usuari ja té algun rol, només cal afegir-li els rols nous, no cal cercar el servei:

via_oberta_serveis

A continuació caldrà seleccionar els productes Base de dades de la Seu de la DGACG i clicar e botó amb el símbol [+].

Captura

El sistema a continuació farà signar l’operació.

Captura1

 

Cal acceptar qualsevol alerta relativa a l’ús del JAVA. A continuació seleccionar el certificat amb el que es signarà i indicar el PIN.

Els permisos quedaran assignats. Si l’usuari autoritzat estava a dintre d’EACAT, ha de tancar l’aplicació i tornar a accedir per tal que els nous rols quedin correctament assignats.