Des del Consorci AOC s’està treballant per oferir totes les funcionalitats necessàries per a la gestió del cicle de vida de l’idCAT Mòbil com a credencial. Provisionalment, però, les operacions com la modificació de dades i baixa, no estan disponibles a través de Via Oberta i les hauràs d’enviar al nostre Centre d’Atenció a l’Usuari, per tal que es portin a terme les operacions oportunes, que comunicarem al ciutadà sol·licitant un cop estiguin realitzades.

Cal que adjuntis la sol·licitud de baixa/modificació emplenada i signada pel ciutadà (en el següent enllaç pots obtenir la sol·licitud de baixa/modificació) i la còpia autèntica o compulsada del document identificatiu vigent.

Sol·licitud modificació/baixa de l'idCAT Mòbil

En cas que vulguis modificar alguna dada de l'idCAT Mòbil, si us plau revisa si pots fer la modificació online des de casa, tot seguint el procediment següent: Com puc modificar les meves dades de l’idCAT Mòbil?
En cas contrari o si ho desitges podràs anar a sol·licitar-ho presencialment a una Entitat de Registre.

En cas que vulguis sol·licitar demanar la baixa voluntària caldrà adreçar-te sempre a una Oficina presencial d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya o a una Entitat de Registre: Com em puc donar de baixa a idCAT Mòbil?
Fes la sol·licitud adjuntant la documentació indicada a través del següent formulari: Feu clic per accedir al formulari