Tingues present que cada vegada que envies la Fitxa d’Entitat de Registre idCAT, s’han de indicar totes les dades i tots els operadors, ja que aquesta última fitxa substitueix l’anterior

Sol·licitud de certificat d’operador ER idcat

Quan l’Entitat de Registre idCAT necessita sol·licitar certificats pels seus operadors, cal que el responsable de servei de l’Entitat de Registre idCAT s’adreci a l’EACAT (www.eacat.cat), en concret al “Servei de certificació digital” del prestador Consorci AOC seguint la ruta: Tràmits>Consorci AOC>Servei de certificació digital>idCAT: Sol·licitud i renovació de certificats d’operador.

A més de la sol·licitud, s’haurà d’enviar la Fitxa d’Entitat de Registre idCAT que es troba en el mateix apartat d’EACAT: Tràmits>Consorci AOC>Servei de certificació digital>Fitxa d’Entitat de registre idCAT. S’han d’incloure les dades de totes les persones que han d’actuar com a operadors de l’Entitat de Registre idCAT.

Nota: No és necessari que els operadors indicats a la Fitxa ER idCAT estiguin donats d’alta a l’EACAT.

La formació és en format virtual. Pots trobar la informació dels cursos i els formularis d’inscripció aquí. Un cop feta la inscripció dels operadors a través del formulari corresponent, una setmana abans del curs, el Consorci AOC es posa en contacte amb l’operador per informar si ha estat admès al curs.

Renovació de certificat d’operador ER idcat

Les renovacions són cada quatre anys i perquè quedi constància que aquell operador torna a gestionar certificats sempre s’ha d’enviar la Fitxa d’Entitat de Registre idCAT

Quan l’Entitat de Registre idCAT necessita renovar els certificats pels seus operadors, cal que el responsable de servei de l’Entitat de Registre idCAT s’adreci a l’EACAT (www.eacat.cat), apartat Tràmits, en concret pel “Servei de certificació digital” del prestador Consorci AOC seguint la ruta: Tràmits>Consorci AOC>Servei de certificació digital>idCAT: Sol·licitud i renovació de certificats d’operador.

A banda de la sol·licitud de renovació dels certificats, s’haurà d’enviar la “Fitxa d’Entitat de Registre idCAT” incloent les dades de totes les persones que han d’actuar com a operadors de l’Entitat de Registre idCAT.

Revocació de certificat d’operador ER idcat

Quan l’Entitat de Registre idCAT necessita revocar els certificats pels seus operadors, cal que el responsable de servei de l’Entitat de Registre idCAT s’adreci a l’EACAT (www.eacat.cat), apartat Tràmits, en concret pel “Servei de certificació digital” del prestador Consorci AOC seguint la ruta: Tràmits>Consorci AOC>Servei de certificació digital>idCAT: Sol·licitud de revocació de certificats d’operador.

A banda de la Sol·licitud de revocació, s’haurà d’enviar la Fitxa d’Entitat de Registre idCAT per tal d’actualitzar la baixa d’aquest operador, incloent les dades de totes les persones que actuaran com a operadors de l’Entitat de Registre idCAT. La trobareu en el mateix apartat de l’EACAT “Tràmits>Servei de certificació digital”.