La Fitxa d’Entitat de Registre idCAT és el document en què consten les dades d’aquesta; l’adreça, l’horari del servei, si s’ha de demanar cita prèvia… i les dades de tots els operadors que presten el servei.

Aquesta s’ha d’enviar actualitzat a l’AOC sempre que hi hagi un canvi en les dades de l’Entitat de Registre idCAT o amb els operadors.

Per fer-ho, cal que el responsable de servei de l’Entitat de Registre idCAT s’adreci a l’EACAT (www.eacat.cat), apartat Tràmits, en concret al “Servei de certificació digital” del prestador Consorci AOC i tramitar la Fitxa d’Entitat de Registre idCAT.

Important: Per poder tramitar la Fitxa d’Entitat de Registre idCAT cal disposar del rol de “Servei de certificació digital” a l’EACAT.

Nota: No és necessari que els operadors indicats a la Fitxa ER idCAT estiguin donats d’alta a l’EACAT.

Més informació: Cicle de vida del certificat d’operador ER idCAT