Per tal d'iniciar la prestació del servei i garantir l'accés a la plana d'operador idCAT (https://scd.idcat.cat/login), el personal que actuarà com a operador haurà de disposar dels elements següents:

 • Ordinador personal amb prestacions tècniques actuals i operatiu en un entorn segur de xarxa i amb les eines necessàries per a garantir un correcte funcionament, en especial amb un programari antivirus instal·lat i actualitzat.
 • Un lector de targetes criptogràfiques (i els controladors corresponents instal·lats).
 • Programari per a l'ús del certificat digital de l'operador.
 • Signador AOC (Aplicació Nativa)
 • Claus públiques del Consorci AOC instal·lades (instal·la-les clicant aquí)
 • Sistema operatiu Microsoft Windows 10 o superior.
 • Navegador Google Chrome i Edge amb suport a TLS 1.2 mínim.
 • Fotocopiadora, en el cas que el ciutadà no accepti o no es pugui la consulta a la DGP.
 • Impressora làser, per poder imprimir els diferents fulls generats en les operacions.
 • Segell de compulsa (per casos puntuals).
 • Armari i/o arxivador amb clau per emmagatzemar de forma segura la documentació i els expedients associats a la gestió dels certificats idCAT. En el cas de disposar d'arxiu electrònic no serà necessari.

Per la seva part, l'AOC aportarà el següent:

  • Certificats digitals d'operadors en targeta criptogràfica pels operadors assignats per l'ens

Formació pels operadors ER idCAT

Consulta el programa, inscripció i dates

Requisits de manteniment de les ER idCAT

 • Superar satisfactòriament les auditories de seguiment
 • Incrementar els usos amb certificat idCAT disponibles al web de l'ens
 • Incrementar l'emissió de l'idCAT respecte a l'any anterior o mantenir-la
 • Col·laborar en la promoció de les campanyes de comunicació que desenvolupi l'idCAT des del web www.idcat.cat

Cost de la constitució i manteniment d’una Entitat de Registre idCAT

Es poden consultar els preus de constitució i manteniment d’una Entitat de Registre idCAT al document “Preus públics del Servei de Certificació Digital”, que trobaràs aquí.

Publicació al Cercador d'Entitats de Registre idCAT

Totes les Entitats de Registre apareixeran al Cercador del Consorci AOC:

On puc obtenir l'idCAT Certificat?