La documentació d’alta del servei la trobareu a dins de l’EACAT, i cal que l’envieu a través d’EACAT – Tràmits – Prestador Consorci AOC – AOC Sol·licitud serveis – tramesa Fitxa d’Entitat de Registre idCAT.

Podeu consultar els documents d’alta a continuació:

Actualment no és necessari signar un conveni de col·laboració, aquesta pràctica ha estat substituïda per l’acceptació de les Condicions de prestació del servei (generals i específiques) que es realitza durant la sol·licitud d’alta al servei.