Els codis PIN i el PUK del certificat d’operador idCAT no es poden recuperar. Ara bé, si l’operador no va modificar el PIN o PUK inicial pot contactar amb nosaltres a través del formulari de contacte per tal que li reenviem els originals o bé cercar el correu electrònic que es va enviar en el moment de la recepció. 

En cas que el pin inicial del certificat d’operador idCAT hagi estat modificat per l’operador a través del Gestor de testimonis caldrà demanar la revocació del certificat i la nova emissió.

Per a fer-ho, el Responsable del servei idCAT:

  • Ha de tenir el permís següent “AOC- Servei de certificació digital “
  • Haurà d’accedir a l’EACAT a l’apartat de “Sol·licitud Serveis AOC” del prestador Consorci AOC, seguint la ruta Tràmits>Servei de certificació digital.  En aquest apartat, haurà de fer la revocació i a continuació la sol·licitud d’emissió d’un nou certificat digital OER idCAT.

Un cop gestionat s’enviarà el nou certificat digital al Responsable del Servei.