Com es revoca un certificat idCAT?

En el menú de la part superior del web d’operador es pot trobar l’enllaç “Consulta de Certificats” des del que es pot consultar qualsevol certificat mitjançant el número de NIF, NIE, Passaport o DNI d'altres països. Es mostra un llistat amb tots els certificats associats a aquell número de document i es pot accedir al detall del que s’està cercant a través de l’enllaç “veure”. Al final de la pàgina detall del certificat es pot trobar l’opció de revocar-lo, escollint-ne prèviament el motiu que el ciutadà hagi indicat.

També es pot fer des de “Revocació”, posar el número del document acreditatiu i seleccionar el certificat per a revocar-lo, accedint a la pàgina de detall del mateix de la manera explicada en el paràgraf anterior.

Només es pot revocar un certificat quan un ciutadà ho demana, i ha de signar el document de revocació corresponent, que s’arxivarà. La única excepció a això es dóna quan l’operador té un problema durant l’emissió del certificat i no completa correctament el procés. En aquest cas, l’operador ha de revocar d’ofici aquest certificat i signar el document de compareixença.

Què ha de fer l’operador que ha fet una emissió errònia, i no la troba per a revocar-la?

Si l’emissió s’ha fet en programari, el certificat encara no s’ha generat i, per això, no el pot revocar. Per tant, simplement s’ha de fer una nova emissió deixant que caduqui l’anterior (als 90 dies) per si sola. L’operador no tindrà problemes d’unicitat amb aquest certificat perquè fins que el ciutadà no realitza la descarrega no s’emet el certificat. S’ha de lliurar al ciutadà només el document de compareixença associat a l’emissió correcta, però l’Entitat de Registre idCAT s’ha de quedar les còpies signades de totes dues operacions, l’emissió errònia i la correcta.

 

Com donar de baixa un idCAT si el document del titular ha canviat des de la seva emissió, per exemple de NIE a NIF?

Per a poder revocar el certificat emès amb el document identificatiu que ja no existeix, el ciutadà ha d’aportar el certificat del registre civil en que consta quin era el seu anterior document acreditatiu i quin és el nou, donat que si el ciutadà només aporta el nou document, no apareixerà a la base de dades d’idCAT.

El nou idCAT es realitzarà amb les dades del nou document identificatiu.

Arxivament de la documentació associada a la revocació

Veure el procediment d'arxiu que es troba en la FAQ Procediments de les Entitats de Registre idCAT