Des setembre del 2023 les dades de contacte ja no apareixeran els formularis de sol·licitud de l'idCAT Certificat com a informació a complimentar. Només es recullen les dades indispensables per a la realització de l'idCAT Certificat.