Des de setembre de 2023 les Entitats de Registre idCAT (ER) poden realitzar còpies autèntiques des de la mateixa aplicació. És un acte voluntari però recomanable per part de l’ER, ja que permet la custòdia de la documentació de manera diligent. Si es fa la còpia autèntica no és necessari custodiar la còpia en paper. Es recomana seguir el procediment d'arxiu de les ER.

Com es fa?

Un cop generat el full d’acceptació i signat pel titular del certificat, l'operador de l’ER veurà la següent pantalla

Per accedir a fer la còpia autèntica cal prémer sobre l'enllaç que apareix en la imatge anterior, que porta a l'aplicatiu que permet generar la còpia autèntica d'un document original en format electrònic.

Recorda que un cop signat el document pel titular caldrà que l'operador escanegi el document per a poder fer la còpia.

Seleccionar el document 

Un cop dins de l'aplicatiu, l’operador només ha de clicar al botó PDF de la part superior esquerra per poder generar una còpia autèntica d’un document original en format electrònic.

Imagen17.gif

Tot seguit s’obre una finestra per seleccionar el document del qual es vol generar una còpia.

Imagen1.jpg

Un cop pujat el document, l’aplicació mostra una visualització d'aquest, amb la possibilitat d’ampliar o reduir el zoom, però no permet cap mena d’edició del document.

Imagen2.jpg

Generació de la còpia

Per generar la còpia autèntica, l’operador només ha de clicar a la icona:

Imagen4.jpg

Si vol també pot tornar a pujar un document diferent o cancel·lar l’acció.
En el cas que la signatura s’hagi de realitzar mitjançant un certificat instal·lat en el magatzem de certificats local de l’operador, apareixerà un pop-up per escollir el certificat digital:

Imagen5.jpg

Si tot funciona correctament el servei genera la còpia autèntica i l’aplicació permet:

  • Acceptar (que implica que la còpia es guardarà a l’aplicació). Opció recomanada
  • Cancel·lar el procés (implica que no es guardarà la còpia)
  • Visualitzar en el navegador la còpia en format PDF
  • Visualitzar en el navegador un XML amb les metadades

Imagen6.jpg

Si es clica al botó d’ok, es torna a l’aplicació d’idCAT on es mostra la còpia ja desada:

Imagen7.png

Com visualitzar el document?

Es pot descarregar des de l'enllaç que apareix al final de la plana un cop realitzada la còpia:

 

IMPORTANT: Aquest document s'ha de descarregar i custodiar diligentment durant un període de 15 anys des de la caducitat del certificat

També es pot descarregar des de la pròpia aplicació d’idCAT:

1. Si el certificat no ha estat descarregat per part del ciutadà, el document es troba a l'apartat Consulta de prevalidació

Imagen9.png

2. Si el certificat ja ha estat descarregat per part del ciutadà, el document es troba a l'apartat Consulta de certificats

Imagen10.png

Prement la icona de Doc trobarem el full d’acceptació original i el document al que li hem realitzat la còpia.

Imagen11.png

 

IMPORTANT: Aquest document estarà disponible durant 24 mesos a l’aplicació, després desapareixerà.
Cada Entitat de Registre idCAT serà la responsable de descarregar els fulls d’acceptació digitalitzats i custodiar-los durant 15 anys des de la caducitat del certificat.

Què passa si no puc fer la còpia en el moment de validació de la identitat i la vull fer a posteriori?

Igual que en el pas anterior es pot fer des de:

1. Consulta de prevalidació, si el certificat no ha estat descarregat per part del ciutadà

Imagen13.png

Cal prémer el botó CÒPIA i seguir els passos indicats en el punt anterior.

2. Consulta de certificats, si el ciutadà ja ha descarregat el certificat

Imagen14.png

Cal prémer el botó CÒPIA i seguir els passos indicats en el punt "Com es fa?".

Es pot fer còpia autèntica del document de revocació?

Sí, també es pot fer una còpia autèntica del document de revocació, seguint els passos indicats anteriorment per fer còpia autèntica del document d'emissió.

Aquest procés es pot fer en el mateix moment o també de forma diferida.